گونه جدید گیاهی در هندوستان

با سلام ای دوستان!اینبار گونه جدیدی از هندوستان کشف شده ولی به کمک ایرانیان!!

دکتر آرمان محمودی اطاقوری، دانش‌آموخته دکتری سیستماتیک گیاهی دانشگاه دهلی در خصوص رساله دکتری خود که شناسایی گونه جدید گیاهی در هندوستان می باشد و به تایید هرباریوم مرکز تحقیقات گیاهشناسی (کیو) لندن انگلستان با نام علمی Eriocaulon epedunclatum از تیره Erioculaceae رسیده است، اظهار داشت: اریکولن (Eriocaulon ) دارای 10 گونه زبانه دار در دنیا است و این گونه جدید که در ایالات ماهاراشترای هندوستان در هنگام انجام مطالعات فلورستیک و تحقیقات گیاه‌شناسی، نمونه برداری و شناسایی شد، یازدهمین گونه و فاقد زبانه می باشد. وی در زمینه کاربرد این گونه جدید گفت: باید با آنالیز و مطالعه دقیق بر روی آلکوئیدها کاربرد این گونه در زمینه های مختلف بررسی و مشخص شود.

خوشبختانه هوا خوب شده و آفتابی!

 

/ 0 نظر / 9 بازدید