سال جدید

سالی جدید را آغاز نمودیم.ضمن تبریک سال نو آرزوی موفقیت برای خوانندگان وبلاگ طبیعت زیستکره می نمایم.سالی را با هم به اتمام رساندیم.خاطرات بسیاری از وبلاگ نویسی برایم باقیمانده.در سال گذشته بینندگان وبلاگ از ١۶٠٠٠ نفر عبور کرد و مسئولیت بیشتری برای حقیر ایجاد نمود!!

فرصت های بنده بسیار کمتر از گذشته شده و علاقه های دیگری هم برایم ایجاد شده که شده قوز بالا قوز...تعداد بیشماری مهمان های ناخوانده نوروزی هم سرازیر به شهر و دیار ما شده اند.عایدی ما هم صف های شلوغ نانوایی و فشار کم آب شهر شده!!این وسطا فقط تنها خبر زیستمحیطی آتش سوزی جنگلهای پرتغال بود و کشف یک بچه فیل صورتی ...

کاریکاتور هفته

/ 0 نظر / 2 بازدید