رمضان در راه

دوستان ماه رمضان در راه است.بهتر دیدم این مطلب را یاداوری کنم که این ماه برای مهمانی و شادی طرح شده و باید همه ما این را فراموش نکنیم.البته به یاد ناتوانان هم باشیم.افطاری های خوش بو  و خوش رنگ در ره اند...اما ایا همه توان بهره برداری از ان را دارند؟

/ 0 نظر / 3 بازدید