شوری آب دریاچه ارومیه به بالاتر از حد اشباع رسیده است

پارک ملی دریاچه ارومیه جزو 59 ذخیره گاه بیوسفوری جهان است که نزدیک
به 30 درصد از گونه های گیاهی و 20 درصد از گونه های جانوری شناخته شده
ایران در اطراف و اکناف آن زیست می کنند.

با سلام فاجعه زیستمحیطی در مورد دریاچه ارومیه در راه است:میانگین
شوری آب این دریاچه در دراز مدت بین 120 تا 180 گرم در هر لیتر در نوسان
بوده که این میزان در زمان حاضر به بیش از 340 گرم در هر لیتر رسیده است.
بر اثر کاهش ارتفاع آب صدها هزار هکتار از بستر دریاچه ارومیه به شوره
زار تبدیل شده و حیات تنها موجود زنده این دریاچه به نام " آرتمیا" به
مخاطره افتاده است. در زمان حاضر که معمولا فصل تخم ریزی این سخت پوست باارزش دریاچه ارومیه
است لکه های بزرگ نارنجی رنگی در سواحل دریا دیده می شوند که از لاشه آرتمیا
تشکیل شده اند.
پرندگانی که برای شنا و یا تغذیه وارد آب دریاچه می شوند، دقایقی پس از
ورود به آب گرفتار بلورهای نمک شده و از پرواز و حرکت باز می مانند. این دریاچه پس از "بحرالمیت" در فلسطین اشغالی دومین دریاچه شور جهان
به لحاظ شوری و سختی آب است و در زمان حاضر میزان غلظت آب آن به بحر-
المیت نزدیک تر می شود.


/ 0 نظر / 4 بازدید