سالگرد وفات دکتر ساعی پدر علم جنگلداری

با سلام از رشت امروز ابری!خوب و خوش هستین؟چه خبر؟شاید شما هم نام پارک دکتر ساعی در شمال تهران را شنیده باشید.

نمایی از پارک ساعی(از سال  احداث شده ١٣٢٩ )

دکتر ساعی را شاید بسیاری از ایرانیان نشناسند.ولی به حق یکی از خادمین ملت ایران بوده است.شادروان استاد کریم ساعی بانی جنگلبانی  نوین در ایران بوده و می توان گفت پدر جنگلبانی ایران است و اولین کتاب جنگلشناسی به قلم این استاد توانا به رشته تحریر درآمده ، ولی اولین کتاب جنگلداری به همت شادروان مهندس غلامعلی بنان به چاپ رسیده است .
اولین مدرس علم جنگل " شریکر اطریشی " مستشار خارجی در ایران بود که نام برده به عنوان مدرس استخدام شده بود و آرامگاه محقر او در باغ دانشکده ی کشاورزی و منابع طبیعی کرج می باشد . سپس به همت شادروان استاد کریم ساعی و با همکاری شادروان مهندس غلامعلی بنان کلاس باز آموزی برای تعدادی از مهندسان دایر شد که مهندسان جوان آنروز ومردان فنی و توانای بعدی ایران تا آنجا که حافظه ی نگارنده یاری می کند عبارت بودند از : آقایان مهندس " رضا صدقیانی ، مهندس رشدیه ، مهندس خاوری ، مهندس مشتاق ، استاد دکتر جزیره ای ، مهندس کاظمی ، مهندس ابراهیمی ، مهندس هنگ آفرین و چندین نفر از مسئولان طرح های جنگلداری شدند .

دکتر ساعی در ۴ دی ١٣٣١در یک حادثه هوایی در منطقه قلعه مرغی(فرودگاه) از دنیا رفت.نامبرده با پای پیاده و چهار پا تمامی جنگلهای ایران را بررسی نمودند و اولین برآورد سطح جنگل را ارائه نمود.دکتر ساعی علاوه بر علم جنگل موسیقیدان نیز بودند(ویولینیست).

آرمگاه ابدی دکتر ساعی

/ 0 نظر / 2 بازدید