گرما گرما شنا شنا

با سلام از رشت امروز گرم و شرجی!هوای گرم تابستان باعث شده که همه زیستمندان این کره خاکی در نیمکره شمالی به فکر شنا کردن در رودخانه ها و دریا بیفتند.البته فرق نمی کند با چه لباسی!و ایا اشنا با فن شنا یا نه!!من که چند روز پیش با شلوار و پیراهن رفتم تو اب!!

 

امروز می خواهم از شگفتی های زیبایی های ایران بگویم:بله فرهنگ رنگارنگ این ملک را می گویم.باور کنید با جدی گرفتن این اداب و سنن می توان به خیلی از مشکلات فعلی جواب داشت.لباس های محلی ایران با رعایت اعتقادات ما ایرانیان با طبیعت محل زندگی انها نیز هماهنگ است.ولی جوانان ما تا چقدر با این باور ها اشنا هستند؟بنظر می رسد باید همه ما در عمل به ایرانی بودن مان رسیدگی کنیم و با طبیعت دوست باشیم.:بشنو ساز چوپان را! 

 

/ 0 نظر / 2 بازدید