عید است تعطیلی

عید فطر را تبریک می گویم.می خواهم امروز ساختار شکنی کنم!یعنی خبر و عکس امروز را علمی انتخاب نکردم.بلکه خبر امروز شوخی است و لی از نوع جدی:

گزارش تصویری:

 ابتکار نانوای قمی در سیستم نوبت‌دهی

ابتکار نانوای قمی در دادن نوبت به مشتریان نانوایی، در نوع خود جالب است

در اینجا از دوست عزیزی که این عکس ها را برایم فرستاد تشکر می کنم.

/ 0 نظر / 9 بازدید