کشف شکل جدیدی از حیات

سلام به همه دوستان و یاران طبیعت زیستکره!خوبید؟چه خبر؟دلم برایتان تنگ شده بود.باور کنید وقت به من اجازه نمیدهد زیاد اینجا بیام.خوب دیگه زندگی ماشینی وقت را از ما می گیرد و در مقابل استرس ارزانی می نماید...

خبر روز:

موجود جدیدی با ساختار بدنی متفاوت، توسط ناسا کشف شد. این کشف روش گشتن به دنبال موجودات زنده در زمین و دیگر کرات را تغییر خواهد داد، چرا که ممکن است شکل حیات در جاهای دیگر به گونه ای دیگر تعریف شده باشد. ‏

ناسا شکل جدیدی از حیات روی زمین کشف کرده که از نظر ساختار بیولوژی با چیزی که بشر تا به حال شناخته متفاوت است.در دریاچه ای به نام ‏‏Mono Lake ‏در کالیفرنیای آمریکا نوعی باکتری کشف شده که دارای DNA با ساختاری متفاوت است. این باکتری در ساختار دی ان ای خودش به جای فسفر از آرسنیک استفاده می کند.


تمام موجودات زنده روی زمین از ۶ ماده اصلی تشکیل شده اند: کربن، هیدورژن، نیتروژن، اکسیژن، فسفر و گوگرد. تمام موجودات این کره از کوچکترین باکتری گرفته تا انسان و یک نهنگ بزرگ در دریا از یک ساختار ژنتیکی یکسان استفاده می کنند و DNA همه یک ساختار بیولوژیکی دارد.

اما این باکتری متفاوت، از آرسنیک درست شده، چیزی که کاملا غیرممکن به نظر می آید. ناسا نام این باکتری را GFAJ‪‬1 گذاشته که قادر است از آرسنیک که سمی است برای ساخت DNA، RNA پروتئین و غشای سلولی استفاده کند.

ناسا می گوید: این کشف برای زیست شناسان بسیار با اهمیت است چرا که درک انسان از حیات را تغییر می دهد و تعریف زندگی را گسترده تر می کند. ‏

ولف سیمون از ناسا گفت: این باکتری باعث شکسته شدن نظریات ما در مورد چگونگی تشکیل زندگی و توسعه اش شده است. حال دانشمندان به دنبال نمونه های جدیدی از موجودات زنده و متابولیسم های متفاوتی خواهند گشت که از مواد متفاوتی برای تشکیل حیات استفاده می کنند.

به گفته ناسا این کشف روش ما را در گشتن به دنبال موجودات زنده در دیگر کرات هم تغییر خواهد داد چرا که حالا می دانیم ممکن است شکل حیات در جاهای دیگر به گونه ای دیگر تعریف شده باشد. ‏

/ 0 نظر / 11 بازدید