روز ملی گل و گیاه

روزگاری نه چندان دور، گل و گلدان ها در حیاط خانه جایی امن برای زیستن داشتند و حتی در حافظه زیستی خود روزهایی را به یاد نمی آوردند که بدینسان بی اهمیت شوند و گل های مصنوعی ، پلاستیکی، چینی و ... مأمن امن آنها را بدزد.
روزگاری، قبل از آنکه سرگرمی و دل مشغولی پدران ما تلویزیون شود، زندگی همه آنها به گل و گلدان های شمعدانی گره خورده بود و آب دادن و حفاظت و چیدن برگ های زرد، روزهای خوش و ناخوش آنها بود. دهان گود گلدان را خاک کردن ، قلمه زدن و دیدن ریشه دوانی و قوت گرفتن ساقه ها و انتظار نشستن برای بهار و فصل روییدن گل و بعد از ظهر تلخ پایان عمر گل را دیدن ، بخشی از زندگی آرام پدران ما بود، و این رسمی بود که به ما منتقل نشد!


سلامو آرزوی سلامت به همه دوستداران طبیعت!گل همین پنچ وشش باشد

وین گلستان همیشه خوش باشد

بوی گلستان سعدی شیراز هنوز شامه نواز است.چرا فضای سبز شهری ما هر روز محدود تر می شود.فکر میکنم بعلت زندگی ماشینی و اپارتمانی است.

آیا مى دانید که سرانه مصرف گل در ایران کمتر از 10 شاخه است؛ در صورتى که این رقم در هلند به 150 شاخه مى رسد؟ در سال 84 ، در مجموع حدود 15 میلیارد شاخه گل بریده، 120 میلیون گیاه گلدان و 800 میلیون گیاه بوته اى تولید شده است که در مقایسه با مساحت 4500 هکتارى سطح زیر کشت گل ها و گیاهان زینتى، رقم بسیار کمى است.  پس رواست که تنها به روز 25 خرداد بسنده نکنیم و همه روزهامان، روز گل و گیاه باشد.


/ 0 نظر / 11 بازدید