بآلبانی خواستار همکاری زیست محیطی با ایران شد

سلام !سه شنبه بارانی و در بعضی نقاط ایران و جهانی برفی شما به خیر و خوشی!همکاری از نوع بین المللی آن هم از نوع محیط زیستی هم خیر است و هم راه گشا!خبر امروز در این قسمت است:

لوفتر جویلی" وزیر محیط زیست، جنگلها و اداره منابع آب آلبانی، در دیدار سفیر کشورمان با وی، ضمن تجلیل از فرهنگ غنی ایران و با اهمیت خواندن روابط با کشوری که از غنای فرهنگی زیاد و باسابقه تاریخی کهن برخوردار است، خاطر نشان ساخت: ظرفیتهای فراوانی برای گسترش روابط وهمکاری دوجانبه بویژه در زمینه محیط زیست و منابع طبیعی با ویژگیهای آب و هوایی این کشور با بخشی از مناطق ایران وجود دارد .
وی افزود: بایستی برای شناخت عوامل موثر در بهره برداری از محیط زیست و تنوع زیست محیطی و نیز دیگر تواناییهای متقابل، گامهای مثبتی برداریم تا همکاری دراین زمینه هرچه بیشتر توسعه یابد.
بر اساس بیانیه روز دوشنبه سفارت جمهوری اسلامی ایران از تیرانا، وی همچنین با اشاره به موفقیت و دستاوردهای کشورمان در عرصه های علمی و محیط زیستی و مدیریت منابع آبی در کشور، اعلام نمود :با توجه به تجربه های گرانقدر تاریخی آن سرزمین و تصور مثبت مردم آلبانی از مردم و فرهنگ ایران، این علاقه مندی وجود دارد تا با شناسایی ظرفیت و توانمندی یگدیگر، شاهد گسترش همکاریهای دو کشور در تمامی زمینه ها بویژه در حوزه های محیط زیست و منابع آب وجنگلها و دیگر منابع طبیعی باشیم.
در این دیدار، "علی بمان اقبالی زارج" سفیر کشورمان، به تشریح پیشرفتها و دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران در زمینه های علمی و پژوهشی و همچنین پیشرفتهای حاصله در حوزه های عمومی و تخصصی در بخشهای محیط زیست و منابع طبیعی و بررسی روابط دو جانبه در چند سال گذشته پرداخت.
وی گفت : با توجه به دستاوردهای علمی و پژوهشی متخصصان در حوزه های محیط زیست و شکل دهی به تنوع زیست محیطی و پیشگیری از تخریب و آلودگی محیط طبیعی و زیستی و همچنین پیوندهای فرهنگی وتاریخی دو ملت، نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در تیرانا آمادگی دارد برای ارتقای سطح روابط و همکاری دوجانبه و توسعه همکاریها در بخشهای محیط زیست و مدیریت منابع آبی و جنگلی و تبادل تجربیات بویژه در سطح همکاریهای دو وزارتخانه، اقدام مقتضی بعمل آورد.
تصاویری از آلبانی

/ 0 نظر / 3 بازدید