امید

سلام به همه دوستان و یاران وبلاگ طبیعت زیستکره........!خبر مسرت بخش پرتاب اولین ماهواره ایران به فضا برای همه ایرانیان غرور بخش است.البته دیدگاه ها نیز در این خصوص طبق معمول متفاوت.وبلاگ طبیعت زیستکره این موفقیت را به دانشمندان ایران تبریک می گوید و امیدوار است تا کاربرد های زیستمحیطی این سامانه به زودی شروع شود.حال مشخصات فنی این ماهواره را مرور می کنیم:

مشخصات فنی ماهواره امید
o نوع ماهواره : مخابراتی
o ابعاد کلی سازه در حالت بسته : cm 40*40*40
o وزن : 27 کیلو گرم
o کنترل حرارات : پسیو
o باند فرکانس : UHF
ساختار ایستگاه های زمینی ماهواره امید
- ایستگاه های رنجینگ ( 4 ایستگاه)
- ایستگاه های تله متری و تله کامند(3 ایستگاه)
- ایستگاه کنترل مرکزی (ا ایستگاه)

مراحل اجرای پروژه
این پروژه از پانزدهم اسفند ماه سال 1384 آغاز گردید و طی 2 سال آماده انجام تستهای مشترک شد. 
طراحی سامانه ای ماهواره امید با توجه به شرایط و امکانات داخلی طی سه ماه نهایی گردید و پس از آن طراحی اولیه زیرسامانه های ماهواره با هدف تعیین مشخصات کلیدی و تفصیلی هر کدام آغاز گردید. هدف از این مرحله (طراحی زیرسامانه ها) رسیدن به مرحله ساخت نمونه های آزمایشگاهی هر یک از زیرسامانه ها بود تا بتوان طراحی انجام شده را بصورت آزمایشگاهی مورد ارزیابی قرار داد.

هدف در این مرحله، دستیابی به یک نمونه کامل ماهواره از لحاظ مشخصات فیزیکی و عملکردی بوده است. تست نمونه مهندسی ماهواره توانست شرایط کار را برای ساخت نمونه پروازی هموار سازد. تستهایی که برای نمونه پروازی ماهواره در نظر گرفته شده بود، مطابق استانداردهای معتبر فضایی و با توجه به شرایط داخلی کشور تنظیم شده بود.
خوشبختانه تمهیداتی که در طراحی برای تحمل شرایط محیطی شامل لرزه های ناشی از موشک حامل، تغییرات دمایی بسیار زیاد در مدار زمین و شرایط خلأ، اندیشیده شده بود با انجام موفق تستهای محیطی اثبات گردید و بدین ترتیب اولین ماهواره بومی ایران پرتاب گردید.

 

/ 0 نظر / 3 بازدید