از زایدات غذایی انرژی تولید می شود

با سلام از رشت گرم و شرجی!انقدر هوا گرم شده که ادم دلش می خواد نیاد بیرون از منزل!ولی چه می شود کرد!برق شهر ما هم فرت فرت می رود.کجا می رود نمی دانم؟خبر امروز در مورد مواد غذایی از نوع پسماند است:

سایت خبرهای علمی "یورکا" به نقل از تازه ترین شماره نشریه "میکروبیولوژی امروز" نوشت قدرت انرژی زایی هیدروژن در مقایسه با نفت به نسبت وزن این مواد ، سه برابر بیشتر است و در واقع هیدروژن انرژی زا ترین سوخت موجود به شمار می رود. شدت یافتن مسائل و نگرانی های مربوط به انرژی باعث شد که تحقیقات جدید در زمینه استفاده از باکتری ها برای تولید هیدروژن انجام گیرد.
مطالعه دانشمندان انگلیسی نشان داده است که در این کشور هر سال حدود یک سوم مواد غذایی یعنی حدود هفت میلیون تن در سال ، دور ریخته می شود. بخش اعظم این مواد از مراکز دفن زباله سر درمی آورند که در آنجا گازهایی مانند متان تولید می کنند که این یک گاز گلخانه ای است که اثر آن در گرمایش هوا 25برابر دی اکسید کربن است.
اکنون به دنبال پیشرفت هایی در فناوری مربوط به تولید " هیدروژن زیستی" یا بیوهیدروژن، زواید مواد غذایی را می توان به این انرژی ارزشمند تبدیل کرد.
دکتر مارک ردوود از دانشگاه بیرمنگام می گوید در شرایطی خاص که در عین حال نادر نیست، میکرو ارگانیسم ها برای کسب انرژی، راهی بجز انتشار هیدروژن در محیط خود ندارند.
زمانی که اکسیژن وجود نداشته باشد، باکتری های تخمیر کننده، از کربوهیدراتها مانند قند برای تولید هیدروژن و اسید استفاده می کنند. دیگر باکتری ها مانند باکتری های ارغوانی با استفاده از نور یا فتوسنتز هیدروژن تولید می کنند تا بتوانند به کمک آنها مولکولهایی مانند اسیدها را بشکنند.
این دو واکنش با یکدیگر تناسب کامل دارند زیرا باکتری ارغوانی می تواند از اسیدهای ناشی از باکتری های تخمیر کننده استفاده کنند.
واحد "بیونانوماتریال "پروفسور لین ماکاسکی در دانشگاه بیرمنگام دو راکتور زیستی ساخته است که بهترین شرایط را برای تولید هیدروژن توسط این باکتری ها فراهم می کند.
به گفته مارک ردوود، این دو نوع باکتری باتفاق هم به مراتب بیشتر از زمانی که به تنهایی فعالیت می کنند، می توانند هیدروژن تولید کنند. وی بزرگترین چالش در این زمینه را طراحی نوعی فتوبیو راکتور دانست که ساخت آن ارزان تمام شود و بتواند از یک منطقه بزرگ، نور جذب کند. چالش بعدی، مرتبط ساختن این فر آیند با یک منبع مطمئن و قابل اتکای غذایی قندی است.
با استفاده از فناوری های پیشرفته تر می توان از زایدات محصولات کشاورزی مانند ساقه و یا پوست ذرت نیز هیدروژن زیستی تولید کرد.
در این مطالعه آمده است که تنها در انگلستان هر ساله دهها میلیون تن از این گونه زایدات تولید می شود و اگر بجای روانه کردن آنها به مراکز دفع زباله، از آنها هیدروژن زیستی تولید شود می توان ضمن مقابله با تحولات اقلیمی به امنیت انرژی نیز کمک کرد.
دانشگاه بیرمنگام باتفاق شرکت "مدرن ویست" و شرکت فناوری EKB شرکت "بیو ویست 2انرژی" را به وجود آورده اند که این فناوری تبدیل زایدات غذایی به انرژی را به گونه ای که از لحاظ اقتصادی به صرفه باشد،ایجاد خواهد کرد.
پروفسور ماکاسکی گفت در مرحله نهایی، آنزیم های هیدروژن دار شده در باکتری های موجود در زایدات را می توان برای جذب فلزات قیمتی از کاتالیزورهای استفاده شده خودروها به کاربرد و به ساخت پیل های سوختی کمک کرد که هیدروژن را به برق تبدیل می کنند.
به گفته او به این ترتیب هیچ چیز دور انداخته نمی شود و کوههای امروزی زایدات غذایی می توانند در حمل و نقل و انرژی غیرفسیلی آینده کاربرد مهمی داشته باشند.

 

/ 0 نظر / 3 بازدید