کاتالیزورهای زیست محیطی نویدبخش کاستن از آلاینده ها

سلام و روز بخیر از دوستان قدیم و جدید ویلاگ طبیعت زیستکره!خوب و خوش هستین.چطورین؟خوب و خوش باشین و خندان.گاهی باید به ریش مشکلات هم خندید.نوآوری های علمی می تواند یاری گر زیست بوم کره زمین باشد.خبر امروز ما در این خصوص است:

تترا آمیدو ماکروسایکلیک لیگند ها (TAMLs)" کتالیزورهایی سازگار با محیط زیست هستند که کاربردها فراوانی در کاهش و یا زدودن آلاینده ها دارند. دانشمندان این کاتالیزورها را نخستین نمونه "شیمی سبز" می دانند.

تری کالینز، مخترع این کاتالیزور از دانشگاه کارنگی ملون امریکا معتقد است که این کاتالیزورها این توانمندی را دارند که کاربردهای گسترده تر و موثرتری از آنچه قبلا به اثبات رسیده است، داشته باشند.
این کاتالیزورها اکسیداسیون، نخستین مشابه های بسیار موثر آنزیم های پروکسی دیاز هستند که اگر با پروکسید هیدروژن همراه شوند، می توانند الاینده های زیانبار را به موادی با سمیت کمتر تبدیل کنند.
Fe-TAMLs که از عناصر معمولی بیوشیمی ، کربن، هیدروژن، نیتروژن و اکسیژن قرار گرفته در پیرامون کانونی از جنس آهن راکتیو تشکیل می شوند درجه سمیت بسیار کمتری دارند و با غلظت های بسیار بسیار کم قابل استفاده هستند. از این گذشته ترکیب آنها، پیوندهای فوق العاده محکمی ایجاد می کند که عناصر واسطه ای که در اثنای واکنش با پروکسید هیدروژن به وجود می آیند و فوق العاده واکنش پذیر هستندنیز نمی توانند آنها را متلاشی کنند.
کالینز استاد شیمی و مدیر مرکز علوم سبز در دانشگاه کارنگی ملون است. او می گوید با شناخت دقیق مکانیک واکنش ها، می توان این کاتالیزورها را به نحوی تنظیم کرد که قدرت تاثیر آنها بازهم بیشتر شود.
تحقیقات گروه "کالینز" نشان داده است که Fe- TAMLsتوانمندی فوق العاده ای برای تهیه جایگزین هایی پاک و بی خطر برای رویه های صنعتی موجود هستند و می توانند راه هایی را برای رفع دیگر مشکلات حاد زیست محیطی که در حال حاضر راه حلی ندارند، ارایه دهند.
اثر این کاتالیزور ها در متلاشی کردن ترکیبات استروژنی، پاک کردن پساب های کارخانجات نساجی، کاهش آلاینده های سوختی، تصفیه پالپ (خمیر کاغذ) و فراورده های جانبی فرآیند تولید کاغذ و زدون نوعی آلودگی ناشی از میکروب سیاه زخم ثابت شده است.
علاقمندان برای مطالعه بیشتر در این زمینه می توانند به نشانی زیر مراجعه کنند.
http://www.chem.cmu.edu/groups/Collins/index.html.
این روز در بیشتر مناطق کشورمان ایران در مزارع کشاورزان در حال برداشت محصولات هستند.با اینکه امسال سال خشکی بود ولی زحمات آنها قابل تقدیر و تشکر است.یادمان نرود که اسراف در مصرف این محصولات در تخریب محیط زیست زیستکره نکوشیم!!
/ 0 نظر / 3 بازدید