بیش از 30 هزار خانوار گیلانی جنگل نشین هستند

با سلام و درود بر همه دوستان!

پس از باز گشایی وبلاگ- دوستان کمتر از این مسئله خبر دارند.نمی دانم چگونه باید به خوانندگان قبلی خبر رساند!باری یکی از معضلات جنگلهای ایران و بخصوص جنگلهای گیلان جنگلنشینان هستند. این بخش از هموطنان ما با وجود کمترین امکانات در مناطق دور دست جنگلها زندگی میکنند. آموزش و بهداشت در میان انها بسیار ضعیف است.دام های آنها نیز توان جنگلها را می کاهند.بیش از 30 هزار خانوار جنگل نشین در استان وجود دارد که برای ساماندهی 7 هزار نفر زیر 20 خانوار برنامه ریزی شده و برای بقیه خانوارها نیز برنامه ریزی انجام خواهد شد.برای ساماندهی جنگل نشینان مبلغ 10 میلیارد تومان تقاضا شده ولی تنها 2 میلیارد تومان از طرف دولت پرداخت شده است.دلیل این که دولت کمتر بودجه در این بخش اختصاص می دهد هرچه باشد -تبعات زیستمحیطی این نوع معیشت برای آینده جنگلهای گیلان خطرناک است.

pic.php?u=3206iHZIe&i=33061

/ 0 نظر / 5 بازدید