اندر حکایت کفش!!

با سلام و آرزوی خوشی و خرمی برای شما!خدمت دوستان خودم عارضم که امروز حکایت عجیبی بر من گذشت.برای بازدیدی کاری به مرکز روزنامه جام جم رفته بودم.پس از دیداری یکربع ساعتی به یکباره دیدم کفش بنده توسط دزد نابکاری به یغما رفته است!مانده بود معطل که بخندم یا نگران شوم.بلاخره میزبان با کلی معذرت خواهی یک دمپایی به بنده داد!به همراه دوستم به خانه شان رفتیم - ایشان لطف کردند و یک کفش(کمی کوچکتر از شماره پای من) برایم آوردند.البته کفش خود ایشان هم برده شده بود.

به همین علت امروز را کمی تعطیل کردیم!خبری نگذاشتم.کفش هایم کو!!خداشکر فقط کفش هایم را ربودند!!!

  

/ 0 نظر / 3 بازدید