پس از آتش سوزی جنگل چه اتفاقی در اکوسیستم جنگل رخ میدهد؟

با سلام امروز میخواهم تبریک بگویم آغاز بارندگی در شمال کشور را!در پست قبلی وبلاگ از کمبود باران گفته بودیم.خدا را شاکریم که باران را بر فرو فرستاد!ای کریمی که خزانه غیب گبر و ترسا وظیفه خور داری!دوستان را کجا کنی محروم تو که با دشمنان این نظر داری!

یاداشتی در مورد آتش سوزی نوشته ام که امیدوارم قابل استفاده باشد:

 

 

پس از  آتش سوزی های جنگل در ماه های اخیر بررسی این  مسائل میتواند در مدیریت آینده این منابع خدادادی مورد استفاده قرار گیرد. در اینجا لازم است تحسین نویسنده در اطفای این آتش سوزی ها توسط مسئولین مربوط مورد تاکید قرار گیرد. حال سئوال این است پس از آتش سوزی چه اتفاقی در اکوسیستم های جنگلی اتفاق میافتد؟

آتش سوزی جنگل پدیده ای نامنظم و ناهمگون است ولی در انواع سطحی و تاجی در جنگل رخ میدهد. بسته به شرایط آب و هوای شدت-فصل و تکرار آن متفاوت است. خوشبختانه ارباب جراید در چند روز اخیر به تکرار در این مقوله مطلب به چاپ رسانیده اند ولی واقعا جنگلها بعد از آتش سوزی چه وضعیتی میتوانند داشته باشند.

آتش به عنوان یک عامل طبیعی در جنگل های بکر و دست نخورده هم مطرح است. اکوسیستم های جنگلی توان بازسازی خود را در مقابل این عامل مخرب دارا هستند. تجدید حیات بعضی از درختان در فقدان آتش سوزی روند منفی پیدا میکند. روند توالی در این مناطق به سرعت گیاهانی را استقرار خواهد داد ولی این مناطق دچار مشکلاتی نیز خواهند بود. در جنگلها ی کشور ما که مورد دخالت بشر قرار گرفته اند روند بازسازی طبیعی به مراتب روند سخت تری را پیش رو خواهد داشت.

1- آتش سوزی لایه مواد آلی در سطح جنگل ها را از بین میبرد. در مناطق کوهستانی که قشر خاک عمق کمتری دارا است خطر فرسایش خاک بعد از آتش سوزی جنگلها افزایش می یابد. جنگلهای کشور ما در شمال و غرب بیشتر از نوع کوهستانی هستند و به همین علت این جنگلها در این مورد بسیار حساستر هستند(    (Marxer 2003 


بسته به درجه آتش سوزی و نوع خاکستر به جا مانده معمولا منافذ خاک بسته می شوند . در ضمن خاکستر بعد از آتش سوزی ها خاصیت آب گریزی دارند و این موارد باعث افزایش خطر فرسایش خاک می شود.

  • Marxer, P., 2003. Oberflächenabfluss und Bodenerosion auf Brandflächen des Kastanienwaldgürtels der Südschweiz mit einer Anleitung zur Bewertung der post-fire Erosionsanfälligkeit (BA EroKaBr). Physiogeographica 33: 217 S.
  • Letey, J., 2001. Causes and consequences of fire-induced soil water repellency. Hydrol. Process., 15, 2867-2875.

2 – افات و بیماری ها  جزیی از اکوسیستم های جنگل محسوب می شوند. نقش های متفاوتی در تجزیه مواد آلی تا کنترل جمعیت های متفاوت در اکوسیستم به عهده دارند. این موجودات به طور طبیعی در جنگل های دست نخورده وجود دارند ولی جمعیت آنها توسط عوامل مختلف کنترل می شود. جمعیت آنها می تواند روند توالی را در جنگل تغییر دهد ولی بعد از آتش سوزی به علت فراهم شدن خوراک فراوان از درختان ضعیف شده جمعیت آنها دچار شوک افزایشی می شود. جمعیت آفات بعد آتش سوزی های سال 1988 فلوریدا آمریکا مورد مطالعه قرار گرفت و افزایش آنها به اثبات رسید(http://edis.ifas.ufl.edu/MENU_MG:Forest_and_Shade_Trees) 

انواع سو سک ها چوب خوار و پوست خوار و ریشه خوار مانند Ips spp و Dendroctonus terebrans و Dendroctonus frontalis و Hylobius pales و Pachylobius picivorus پعد از آتش سوزی روند فزونی می یابند. (F.X. Catry, , F. Rego, F. Moreira, P.M. Fernandes and J.G. Pausa 2010. Post-fire tree mortality in mixed forests of central Portugal. Forest Ecology and Management
Volume 260, Issue 7(, 31 August 2010, Pages 1184-1192

البته افزایش این جمعیت ها بسته به تعداد درختان سوخته شده و باقی مانده در سطح جنگل متفاوت خواهد بود. این افزایش جمعیت همیشگی نیست و بعد از مدتی بعلت کم شدن غذای مورد نیاز خود به خود روند نزولی خواهد پیمود. حال وظیفه مدیران جنگل که با جمع آوری زایدات  و جنگل کاری در مناطق مورد بحث به باز سازی این جنگلها کمک شود. البته تلاش برای مدیریت پایدار این منابع از قبیل عدم ساخت و ساز های بی مورد و ایجاد سامانه های پایش زمینی و ماهواره ایی  میتواند توصیه شود.

عکس روز:


/ 0 نظر / 19 بازدید