شورای عالی حفاظت محیط زیست مجوز تخریب را صادر کرد

با سلام به طبیعت دوستان این آب و خاک!خوب و خوش هستین؟سرما و برف در آغازین روز های سال٨٨ همه استانهای کشور را فراگرفته است.نگران باغ داران کشور هستم.دیشب با بارش برف باغداران در اردبیل آتش روشن کرده بودند تا درختان به شکوفه رفته خود را نجات دهند.امیدوارم هیچ مشکلی پیش نیاید.

خبر امروز از پارک ملی نایبند است:

اعطای مجوز حفری گاز در پارک ملی نایبند!!اکتشاف نفت و گاز از جمله آلاینده ترین فعالیت های صنعتی است و استرس شدیدی به محیط زیست آن هم در یک پارک ملی وارد می نماید. شورای عالی محیط زیست در جلسه امور زیر بنایی صنعت و محیط زیست به این مسئله رای داده است. پوشش گیاهی این پارک به دلیل دارا بودن ماهیت خشکی و دریایی بی نظیر است. گونه های جنگلی حرا و چندل در این پارک ملی از درختان بی همتا هستند و بسیاری از پرندگان و دو زیستان این پارک ملی از بین خواهند رفت.بعنوان یک متخصص محیط زیست و جنگلداری با این نوع فعالیت های مخرب محیط بسیار مخالف هستم.امیدوارم مسئولین دلسوزکشور جلوی این تخریب را بگیرند.از دیگر دوستان محیط زیستی هم خواستار توجه بیشتر هستم.

به امید آبادانی و سربلند کشور عزیز مان!!

عکس روز:

/ 0 نظر / 4 بازدید