بهار زیستکره

خرداد ماه ٨٨بخصوص روزهای گرم و وهم انگیز امتحانات در راه است....البته انتخابات نیز به این جو عجیب اضافه شده ولی هیچ یک از کاندیدا ها برای وضعیت زیستمحیطی کشور برنامه ایی ارائه نکرده اند!!!!

/ 0 نظر / 3 بازدید