تولیدمحصولات زراعی حدود 95 میلیون تن پیش بینی شد

سلام و ابراز ارادت به همه دوستان!حدود ١۵ درصد تولید ناخالص ایران متعلق به بخش کشاورزی و منابع طبیعی است ولی بازتاب آن در حد ١ درصد نیست!حالخبری در مورد تولیدات زراعی ایران:

با تدوین بسته پیشنهادی "آب و کشاورزی و منابع طبیعی" و "امنیت غذایی"، اهداف اولیه بخش کشاورزی در برنامه پنجم توسعه کشور اعلام شد و باید تولید محصولات زراعی کشور با متوسط رشد 5/5 درصد در سال 93 به حدود 95 میلیون تن برسد. این بسته پیشنهادی از سوی اعضای کارگروه تخصصی شماره شش از جمله وزیران جهاد کشاورزی، نیرو، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون و رفاه و تامین اجتماعی تهیه شده است. براساس این بسته پیشنهادی، رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی در طول برنامه پنجم توسعه اقتصادی که در سال های 1389 تا 1393 به اجرا در می آید ، شش درصد پیش بینی شده است. ارتقای بهره وری عوامل تولید در رشد اقتصادی به نحوی که در پایان برنامه پنجم سهم بهره وری دست کم به 6/2 ( 2 ممیز شش دهم ) درصد ارتقا یابد، از دیگر اهداف کلان پیش بینی شده در این بسته پیشنهادی است.
افزایش ضریب تبدیل آب به محصولات کشاورزی (زراعی و باغی) از 900 گرم به یک کیلو و 400 گرم به ازای هر متر مکعب آب مصرفی، تعادل و تعدیل بخشی سفره های آب زیر زمینی و آبخوانها، بهبود شاخص ضریب امنیت غذایی در محصولات اساسی از 87 درصد به 92 درصد، بهبود شاخص تغذیه و افزایش مصرف سرانه پروتئین حیوانی به میزان 35 گرم در روز، افزایش تولید و فرآوری محصولات بخش کشاورزی، خودکفایی و پایداری تولید در محصولات اساسی نیز به عنوان بخشی از اهداف کلان بخش کشاورزی در برنامه پنجم توسعه کشور در بسته پیشنهادی تهیه شده توسط اعضای کارگروه تخصصی شماره شش منظور شده است.
براساس این بسته پیشنهادی، متوسط تولید محصولات زراعی باید از سالانه 71 میلیون و 422 هزار تن (متوسط تولید در سالهای 84 تا 86) با متوسط نرخ رشد سالانه 5/5 درصد به 93 میلیون و 342 هزار تن در سال پایانی اجرای برنامه پنجم توسعه کشور (1393) افزایش یابد.
افزایش میزان تولید گندم در این بسته پیشنهادی از متوسط سالانه 14 میلیون و 953 هزار تن در طول سالهای 84 تا 86 باید با رشد سه درصد در سال به 17 میلیون و 335 هزار تن در سال 1393 برسد.
میزان تولید محصولات باغی نیز باید از 19 میلیون و 832 هزار و 125 تن در سال نخست اجرای برنامه پنجم (1389) به 25 میلیون و 991 هزار و 678 تن در سال انتهایی برنامه پنجم (1393) و ارزش صادرات محصولات باغی در این دوره از 2 میلیارد و 543 میلیون دلار به سه میلیارد و 229 میلیون دلار افزایش یابد. همچنین براساس این بسته پیشنهادی، میزان تولید محصولات دامی باید از 12 میلیون و 911هزار تن در سال پایه (1388) به 17 میلیون و 64 هزار تن در سال پایانی اجرای برنامه پنجم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی کشور برسد. تولید محصولات زیربخش شیلات نیز در این دوره از 744 هزار تن به یک میلیون و 160 هزار تن پیش بینی شده است.

/ 0 نظر / 2 بازدید