مهاجرت

بوی مدرسه-بوی اول مهر ماه میا ید.باز هم زنگ مدارس صدا می کنند.باز هم بساط درس و مدرسه به  راه شده.در میانه شروع مدارس -آغاز باران های پاییزه-مهاجرت پرندگان را شاهد خواهیم بود.سئوال چگونگی راهیابی این پرندگان همیشه برای انسانها مطرح بوده:

دانشمندان دانشگاه آکسفورد اعلام کردند که حس ششم عجیب پرنده‌های مهاجر کلید اصلی قدرت ردیابی آنها است. این پژوهشگران دریافته‌اند که پرنده‌ها ممکن است بتوانند خطوط میدان مغناطیسی را ببینند. آنها با بررسی پروتئینی در شبکیه چشم پرندگان مهاجر توانستند به چگونگی توانایی پرندگان مهاجر ردیابی مسیرهایشان پی ببرند.

 

دانشمندان پیش از این می دانستند که پرندگان می‌توانند از قابلیت خاص منقار خود در جهت یابی استفاده کنند، اما آنچه تاکنون پاسخ داده نشده بود، چگونگی یافتن مسیر اصلی توسط این جانداران بوده که با مطالعات اخیر پاسخ این سوال هم پیدا شد.

 

محققان در دستیابی به این پاسخ از مکانیسمی آزمایشگاهی که عملکردی شبیه به سیستم جهت یاب پرندگان دارد، استفاده کردند. به گفته آنهاف ترکیبی موسوم به CPF برای این آزمایش استفاده شده که مشابه پروتئینی است که در شبکیه پرندگان مهاجر یافت می‌شود. زمانی که به این ماده نور آبی تابیده شود CPF دو الکترون ناهمسان را تشکیل می‌دهد که در دو جهت مخالف حرکت می‌کنند. این الکترونها در تعیین جهت‌های مغناطیسی نقش دارند. شاید تا مدتی بعد سیستم مغناطیسی آنها را هک کنند!!!

 

 

/ 0 نظر / 2 بازدید