بازگشت به طبیعت 3 پرنده کندور

با سلام و ارزوی خوبیها برای شما!چند روزی است که بعلت تعمیر منزل وبلاگ را به روز نمایم.از همه شما عذرخواهی می نمایم.امروز مقارن است با برنامه امتحانی ترم.برای همه دانشجویان ارزوی موفقیت در ازمونها را دارم.خبر امروز در مورد پرندگان است:

مسئولین باغ وحش لس آنجلس ٣ پرنده کندور را بعد معالجه به دامن طبیعت رهسپار کردند.آقای Jesse Grantham مسئول این برنامه گفته که از سال ١٩٨٠ تنها جمعیتی حدود ١٠٠ عدد از پرندگان باقی مانده است. این پرندگان در وضعیت خطرناکی بسر می برند. در مرحله تیمار ١ عدد از پرندگان در باغ وحش تلف شد. این پرنده دارای اندازه بزرگی است.طول بالهای باز آن حدود ۴ متر است و تنها از لاشه حیوانات شکار شده تغذیه می نماید.البته خطر انقراض جمعیت پرندگان تنها در آمریکا وجود ندارد.خطر انقراض در تمام کشور های کره حیات دیده می شود.به همین دلیل نباید آنها را از بین برد!آسمان آبی بدون این مخلوقات خداوند بسیار خالی است و بی روح!

/ 0 نظر / 2 بازدید