کاشت 40 میلیون اصل نهال جدید در هفته منابع طبیعی

با سلام و ارزوی سلامت برای همه دوستان!
هفته منابع طبیعی در راه است.تاریخچه رویکرد چند هزار ساله ایرانیان به امر درختکاری ما را بر آن می دارد که به این مقوله بی توجه نباشیم.هر ساله میلیونها نهال در این هفته کاشته می شود ولی چند ماه بعد همه آنها شاهد از بین رفتن خواهند بود. امسال نیز این سنت نه چندان صحیح در حال اجرا است.نه اینکه به عنوان متخصص با این سنت مشکل داشته باشم ولی با این روند نهال سوزی مسئله دارم. چه باید کرد؟ باید برای درختان کاشته شده شناسنامه تهیه شود تا برنامه داشت این نهالها نیز تدوین شود.
رئیس سازمان جنگلها گفته(به نقل از خبرگزاری فارس): هفته منابع طبیعی از 15 تا 21 اسفند 86 است که در این هفته 40 میلیون اصله درخت جدید در کشور کاشته می شود. شریفی همچنین از اجرای طرح جنگل‌کاری و توسعه فضای سبز در سطح 45 هزار هکتار خبرداد.
وی گفت: افزایش سطح تحت پوشش طرحهای مدیریت جنگل در سطح 7/2 میلیون هکتار در مناطق رویشی 5 گانه کشور و افزایش سطح طرحهای مرتع‌داری در 16 میلیون هکتار از ابتدا تاکنون از سایر اقدامات سازمان جنگل بوده است. وی گفت: برای کاهش فشار بر جنگل‌های برای برداشت چوب طرح زراعت چوب در 13 هزار هکتار اجرا شده است.
با احترام به گفتار این مسئول محترم باید از ایشان درخواست نمود تا برنامه های مدون جنگلکاری در کشور تهیه شود.

7_8611020355_L600.jpg

/ 0 نظر / 5 بازدید